HVA ER HAMMON?

Arbeidslivet består av både trivsel og utvikling på den ene siden og mistrivsel og konflikt på den andre siden. Hammon bistår individer og grupper i bedrifter og organisasjoner med kartlegging, rådgivning og oppfølging innenfor arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling og ledelse.

Vi tilpasser verktøy etter behov og etter situasjon. Vårt mål er at bedriften skal få økt kunnskap og en læringsprosess etter endt oppdrag.

Vi bistår bedriftene med å løse utfordringene ved en variert tilnærming til problemet. Ved å behandle hver bedrift som unik tilpasser vi vårt arbeid etter de behovene vi finner hos dere, og ikke følge et standardisert “one size fits all”-perspektiv.

Felles for alle metodene vi bruker er at vi går inn på arbeidsplassen og arbeider sammen med bedriften. Kartlegging og tilhørende tiltak vil øke motivasjonen og styrke relasjonen mellom de ansatte, og mellom ansatte og ledelsen. Du vil dermed oppleve økt tillit og oppnå en langt sterkere og mer produktiv bedrift.

En slik sammensveiset organisasjon er vel det alle bedriftseiere ønsker å oppnå? Ta gjerne kontakt så kan jeg forklare nærmere

PROSESS

1

KARTLEGGING

Gjennomfører undersøkelser.
Finner forbedringspotensiale.
Planlegger videre handling

Skaper et oversiktsbilde.
Konkretiserer tiltak.
Forbereder gjennomføring.

2

GJENNOMFØRING

Gjennomfører endring.
Aktiv deltakende læring.

Trener på ny endring.
Tett oppfølging via veiledning eller coaching.

3

OPPFØLGING

Mål oppnådd.
Endringsprosess er fullkommen.

De fleste bedrifter etterstreber å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø med motiverte ansatte. Det får man blant annet ved å skape engasjement.

Tillit kan oppnås både ved å arbeide i team og individuelt, det viktigste er å forstå at det handler om relasjoner mellom mennesker.

ARBEIDSOMRÅDER

Hver bedrift har ulike utfordringer og behov. Det er derfor det er viktig å tilby et opplegg basert på skreddersøm, tilpasset den enkelte bedrift, med fokus på både individ- gruppe- og organisasjonsnivå.

INDIVIDGRUPPEORGANISASJON

OM OSS

Hanne M. Nøding, daglig leder.

Sertifisert coach fra ICC, grunnkurs i motiverende intervju (MI). Pågående sertifisering i faktaundersøkelser, ferdig desember 2019.

Statsviter fra Universitetet i Oslo, prosjektforum fra Universitetet i Oslo, mastergradsstudent i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Jeg har genuin tro på at det ofte er små endringer og justeringer som må til for å få til gode resultater og øke samspill mellom mennesker i organisasjoner. Gode endringer krever tid, motstand og forståelse av at prosesser kan være både krevende og fylt med energi. Kunnskap og økt forståelse om prossesser i arbeidslivet tror jeg kan bidra til et bedre arbeidsmiljø, bedre ledelse og en mer robust organisasjon.

KONTAKT

930 79 679

hanne@hammon.no

Marnarveien 663
4519 Holum